Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

Nasze cele i misja

Naszym celem jest wzmacnianie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. Chcemy pokazać, że obywatele Gdyni mają wpływ i mają prawo współdecydować o swoim mieście.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Działania na rzecz transparentności instytucji miejskich

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta

Działania wspomagające rozwój demokracji

Dołącz do stowarzyszenia

podaj swój adres e-mail. W zwrotce otrzymasz link do formularza zapisu.

Wesprzyj nas w naszych działaniach

Możesz nas wspierać finansowo oraz aktywnie. Przygotowujemy zestawienia, raporty, organizujemy spotkania.

Możesz wykonać przelew z dopiskiem: Darowizna

NR KONTA BANKOWEGO

Bank Millennium

Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

08 1160 2202 0000 0005 7323 6904

lub przelać pieniądze przez PayPal

paypal.me/spgdialogu.

WPŁATA TPAY
Parada z okazji 11.11.2023

Statutowe cele Stowarzyszenia Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

  1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie i wspieranie inicjatyw miejskich, wzmacnianie kapitału społecznego i rozwój społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gdyni.
  2. Wzmacnianie zaangażowania obywateli miasta Gdyni w życie publiczne.
  3. Działania na rzecz zwiększenia transparentności funkcjonowania instytucji miejskich oraz publicznych, podejmowanie kontroli obywatelskich.
  4. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Gdyni i jego społeczności.
  5. Realizacja i propagowanie projektów edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych
  6. Projektowanie budżetu miasta w sposób określający potrzeby i aspiracje mieszkańców.
  7. Działalność na rzecz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzewostanu, terenów zielonych i parków oraz stref nadmorskich.
  8. Propagowanie idei racjonalnego zarządzania miastem Gdynia, z uwzględnieniem słusznych potrzeb obywateli.
  9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Do Stowarzyszenia Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu możesz zapisać się bezpośrednio kontaktując się z czlonkiem stowarzyszenia lub wyrażając chęć zapisania się przez wysłanie do nas maila. W obu przypadkach poprosimy Cię o wypełnienie krótkiego formularza online oraz zapoznanie się z regulaminem stowarzyszenia.

W związku z tym, że jako stowarzyszenie chcemy działać zgodnie z wyznaczonym celem i misją członkowie dobrowolnie zgadzają się płatne co miesiąc składki. Wysokość składki jest zależna od rodzaju członkostwa. Członkowie Wspierający – 30 zł miesięcznie, Członkowie Zwyczajni – 100 zł co miesiąc.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która wyrazi taką chęć. Wolontariusze wspierają nas w kolportażu gazet, ulotek, organizacji spotkań z mieszkańcami.

Tak, z członkostwa można zrezygnować w każdej chwili.

Możesz zostać członkiem wspierającym, wolontariuszem lub po prostu wesprzeć nas finansowo dowolną kwotą. 

Można zrobić przelew bezpośrednio na nasz numer konta bankowego:

Bank Millennium

08 1160 2202 0000 0005 7323 6904

Jeżeli korzystasz z serwisu PayPal wystarczy zrobić przelew na adres e-mail: stowarzyszenie@gdynskidialog.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

NIP: 9581734262  REGON: 525594384

Wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdynia pod numerem 78.

Nr konta bankowego

Bank Millennium

Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

08 1160 2202 0000 0005 7323 6904